SFS6002 koulutus kevät 2018

20.4.2018 SFS 6002 koulutus

perjantai, 20 huhti 2018

Aika: 07:30 - 16:00Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti. Koulutus ja kortti ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus suositellaan uusittavaksi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi silloin, kun sähkötyöturvallisuuteen liittyvissä säädöksissä tapahtuu muutoksia. Tällainen muutos on standardin SFS 6002 uudistuminen. Uudistettu standardin 3. painos on ilmestynyt huhtikuussa 2015 ja se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Uudistuneen SFS 6002 -standardin sisällön opiskelu kannattaakin hoitaa ajoissa kuntoon.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta.
 


Yleinen Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus


Klo 8.00 - 15.30 (noin)

7.30 - 8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.00 - 15.30
  Koulutuksen avaus, päivän ohjelma
  Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset
  · Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset
  · SFS 6002 standardi ja sen asema
  · Sähköalan ammattitaitovaatimukset
  Sähkön vaarallisuus
  · Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari
  · Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista
  Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä
  · Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus
  · Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä
  · Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja
  SFS 6002 standardin yleiset periaatteet
  · Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
  · Kosketussuojauksen vaikutus
  · Mittaus, testaus, tarkastus
  Työskentelymenetelmät
  · Työskentely jännitteettömänä
  · Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
  · Jännitetyöt, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet
  Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt

  Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta

  Kokeen oikeiden vastausten läpikäynti


Noin klo 15.30
  Koulutuksen päättyminen


15:30 – 16.00
  Mahdollinen Sponsorin esitys

Lounas- ja kahvitauot
07.30 - 08.00 Aamukahvi (ennen koulutuksen alkua)
11.30 - 12.15 Lounas
13.45 - 14.00 Kahvitauko


KOULUTUKSEN HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuksen hinta on 195 € ALV0%. Jos samasta yrityksestä tulee 3 tai enemmän osallistujia, hinnasta annetaan 5 %:n alennus.

Koulutukseen sisältyvän kirjallisen kuulustelun hyväksyttävästi läpäisseet saavat 5 vuotta voimassa olevan Sähkötyöturvallisuuskortin. Luentomoniste sisältää henkilökohtaisen annoksen SFS 6002 standardista. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.4.2018.

Kouluttaja KIWA Inspecta Oy

Tervetuloa,
Turunmaan Sähköyhdistys

Tapahtumapaikka

SLO Turku
Radiomiehenkatu 2
Turku, 20320

Hinnoittelu:

Koulutuksen hinta (+Alv) EUR 195.00


Registration is closed for this event.

For more information or questions, please email:

janne@summitmedia.fi